1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

MAGNUM Studio Graficzne Bartosz Cebula

z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Ożarowskiej 29, 27-600 Sandomierz,

NIP: 864 186 43 65
 

2. Z Administratorem danych można się skontaktować:
- pocztą tradycyjną: MAGNUM studio graficzne Bartosz Cebula,

ul. Ożarowska 29, 27-600 Sandomierz
- pocztą elektroniczną wysyłając e-mail na adres:  

admin@magnum-art.pl
 

3. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- realizacji umowy na usługi świadczone przez MAGNUM Studio Graficzne Bartosz Cebula;
- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do strony trzeciej.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych; 
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa.

13. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. 
 

Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Wszystko po to, by zagwarantować Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych i poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych, dostępie do nich i innych uprawnieniach, które gwarantuje RODO. 

KLAUZULA 

INFORMACYJNA RODO

studio graficzne

szybki kontakt

dane teleadresowe

MAGNUM studio graficzne Bartosz Cebula
27-600 Sandomierz,
ul. Ożarowska 29

tel. +48 733 20 20 21   
tel. +48 733 02 21 02

e-mail:
studio@magnum-art.pl 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00
 

NIP PL: 864 186 43 65  
REGON: 260772965

Twój e-mail
Twój telefon
Treść wiadomości
Dodaj plik
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych podanych w formularzu w celach kontaktowych z moją osobą
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright © 2015 - 2019 by MAGNUM